Een Appartement kopen: Tips vóór de aankoop van een appartement

appartement

U bent er uit. U heeft een mooi appartement gezien dat u wilt kopen. U ziet uzelf er al zitten.  

De spreekwoordelijke ROZE bril staat op uw neus en alles is prachtig.

Toch is het van belang om vóór de daadwerkelijke aankoop u zelf goed te (laten)informeren over dat appartement. Uw verstand moet samenwerken met uw gevoel. Het is immers geen pakje boter dat u aanschaft.

Daarnaast wordt u mede-eigenaar binnen een Vereniging van Eigenaren (vve). Dat is nogal wat.

Aandachtspunten

Daarom bij deze enkele aandachtspunten die van belang voor dat u een appartement gaat kopen

Tip 1

Vraag de juridische gegevens inzake het appartement op. Dat zijn o.a. de splitsingsakte met de splitsingstekening. Het modelreglement waar de akte naar verwijst en, indien aanwezig, het huishoudelijk reglement. In deze documenten staan de rechten en plichten van de appartementseigenaren vermeld. Ook staat daar het stemrecht en het aandeel in de kosten van onderhoud in. Een hoop leeswerk maar lees dit goed door.

Tip 2

Wat is volgens de akte van splitsing gemeenschappelijk en wat is privé? Of te wel: Wat regelt de VvE bij technische klachten en wat moet u zelf doen?

Tip 3

Zijn er regels op het gebied van verbouwingen en uw eigen interieurwensen zoals de soort vloer, open haard etc

 

Tip 4

Vraag de laatste 2 jaarrekeningen van de VvE op. Betaald iedereen netjes? Wat is de financiële positie van de VvE?

Tip 5

Staat het geld van de VvE op een rekening die op naam van de VvE zelf staat?

Tip 6

Wat is de staat van onderhoud van het gebouw, zowel de buitenzijde als de binnenzijde?

Tip 7

Beschikt de VvE over een wettelijk reservefonds? Zo ja, hoe hoog is dat? Is dat gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan (mjop) van hooguit 3 jaar oud of op basis van 0,5% van de herbouwwaarde van het totale pand? Vraag het Meerjarenonderhoudsplan en de bijbehorende begroting op.

Tip 8

De notulen, actie- en besluitenlijsten van de afgelopen drie jaar. Vraag die op een lees ze goed door.

Tip 9

Lopen er afspraken voor een mogelijke eenmalige bijdrage die gestort dient te worden en/of lopen er (rechts)procedures?

Tip 10

Langlopende verplichtingen: zijn die door de VvE aangegaan?

Tip 11

Vraag naar de begroting van de VvE en naar de maandelijkse bijdrage voor het appartement wat u wenst te kopen.

Tip 12

Heeft de vereniging van eigenaren collectieve verzekeringen afgesloten? Denk bijvoorbeeld aan de Opstalverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering voor gebouwen. Een glasverzekering, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandsverzekering etc. Is het gebouw verzekerd op basis van een nog geldig taxatierapport inzake de herbouwwaarde? Is de appartementsclausule op de opstalverzekering opgenomen? Is het eigenaarsbelang meeverzekerd of moet u dat zelf nog regelen?

Tip 13

Is er een bestuur binnen de VvE? En zo ja, hoe is dat bestuur georganiseerd?

Tip 14

Zijn er veel verhuurde appartementen binnen het appartementencomplex, en wat zijn de regels over AirBnB?

Tip 15

Besef goed dat u met het kopen van een appartement een appartementsrecht koopt: gebruiksruimte binnen een gebouw met meerdere eigenaars. U moet dus over bepaalde zaken gezamenlijk beslissen.

Voorkom teleurstelling

Bovenstaande is een hele opsomming en wellicht heeft u helemaal geen zin om dat allemaal te vragen.
Toch is het van belang om deze zaken te weten voordat u tot koop overgaat.
Het kan teleurstellingen achteraf voorkomen.

En als u dan van alles op de hoogte bent en tot koop over wilt gaan:
Succes en veel woonplezier gewenst!

ALPHAZ VvE beheer

Van A tot Z geregeld