De VvE en de Scootmobiel

De VvE en de scootmobiel

Binnen veel VvE’s is het al eens ter sprake gekomen: Het stallen van een scootmobiel in de algemene ruimte wel of niet toestaan.

Is de VvE het vanwege de Wmo verplicht om toe te staan of niet? Voor (woning) aanpassingen en aanpassingen aan de gemeenschappelijke ruimten en zaken is dat namelijk wel zo.

Er is al jurisprudentie over het stallen van een scootmobiel in de algemene ruimte. Maar zoals altijd is een uitspraak in één bepaalde zaak niet leidend voor alle situaties.

De scootmobiel zal de VvE -gemoederen nog vaak bezighouden.

Daarnaast is een scootmobiel sowieso vaak een niet graag gezien vervoersmiddel in het gebouw van een VvE.

 

Vanwege onzorgvuldig gebruik en gebrekkige rijvaardigheden.

In menig VvE heeft dit al geresulteerd in beschadigingen aan gemeenschappelijke zaken.

 

Bezwaren op VvE niveau

Er zijn altijd vanuit de VvE argumenten tegen het plaatsen van een scootmobiel in de gemeenschappelijk ruimte(n):

Het argument van belemmerde doorgang
Scootmobielen zijn er in vele soorten, qua uitvoering, maar zeker ook qua afmetingen. Een beetje scootmobiel belemmert al snel de verkeersroute in gebouwen.
Meestal is toch met minimaal vereiste afmetingen volgens bouwbesluit gebouwd.
Volgens het Bouwbesluit geldt een minimale maat van 85 cm voor een rookvrije vluchtroute (beschermde vluchtroute).

Een scootmobiel staat dus echt feitelijk maar zeker ook gevoelsmatig al snel in de weg.

Het argument van precedentwerking en het tekort aan ruimte
Als we dit toestaan dan wil een ander straks ook. We hebben daar geen ruimte voor!

Het argument van het opladen
Er is geen stroompunt aanwezig. En als die er wel is betreft het stroom van iedereen.

De VvE en de scootmobiel Steeds meer mensen een scootmobiel

Toename aantal Scootmobielen

Nederland vergrijst en er komen steeds meer mensen bij die afhankelijk zijn bij hun mobiliteit van een scootmobiel.  Die ook zo lang mogelijk willen of moeten blijven wonen in hun appartement. Met hun scootmobiel.

Maar waar laa(d)t je dat ding?
En wat zijn de binnen de vereniging van eigenaars daarvoor geldende regels?

De beheerder van verenigingen van eigenaars zal steeds vaker te maken gaan krijgen met deze vragen.

Brandveiligheidsoogpunt.

Een ander aspect wat ook niet onbelangrijk is.
De partijen die samen de Veiligheidsregio Haaglanden vormen hebben daarom een rapport geschreven over het Brandveilig stallen van scootmobielen in woongebouwen

Het is een zeer interessant stuk en zeker de moeite waard voor iedere VvE beheerder.
Er worden ook een aantal mogelijkheden aangegeven om te zorgen dat eventueel optredende brand in een scootmobiel toch snel gedoofd kan worden.
En dus het risico voor alle eigenaars beperkt kan blijven.

Een drietal bijzondere mogelijkheden wil ik toch wel even specifiek even aangeven:

De Scover

De Waterleidingsprinkler

De Q-fog                                                                                   

 

Ruimtegebrek en toekomst

Door de vergrijzing ontstaat wel een andere vraag op de woningmarkt.
Een vraag naar levensloopgeschikte woningen, naar nabijheid van voorzieningen als 24 uurszorg.
Of naar woonvormen waarbij ouderen met elkaar kunnen wonen en leven.

Voor veel woningeigenaren geldt dat die vraag in de eigen woonomgeving en eigen woning moet worden ingevuld: eigen haard is goud waard.

Er is dus een toename in aantallen scootmobiels in appartementencomplexen te verwachten.

Het gebrek aan een gemeenschappelijke ruimte is echter vaak een probleem in de bestaande complexen.

Niet elk wooncomplex heeft mooie ruimtes om de scootmobiel te stallen.

Plaatsing van de scootmobiel in de eigen berging of eigen woonruimte is ook niet altijd mogelijk. Zelfs aanpassingen aan de genoemde eigen ruimten zijn niet altijd mogelijk. Door draaicirkels bijvoorbeeld.

 

 

Nieuwbouw
Voor nieuw te bouwen complexen lijkt het probleem simpel oplosbaar: Maak in de kelder een grote loze ruimte met prepaid laadcontacten en een waterleidingsprinklerinstallatie.
Of is dat te simpel gedacht? Een mooie taak is daar weggelegd voor de projectontwikkelaars.

Bestaande complexen
Voor de bestaande complexen is een oplossing niet zo simpel. Niet aanwezige ruimte kun je niet zomaar creëren,  net zomin als dat je je haar even kunt laten bijknippen.

De Vouwscootmobiel: de uitkomst?

 

De ontwikkeling van de vouwscootmobiel is gelukkig in volle gang. De actieradius is nog niet zodanig dat het de gewone scootmobiel in alle gevallen kan vervangen. Maar net als de evolutie van de accu van de elektrische fiets zal daar zeker op termijn verandering in komen

ALPHAZ wil graag met de klanten meedenken over oplossingen. Uiteraard zijn tips van harte welkom. Op elk gebied betreffende VvE’s.

Dan kan ik mijn klanten nog beter bedienen. En doen wat ik leuk vindt, namelijk VvE Beheer.

 

ALPHAZ

Van A tot Z geregeld