De Vereniging van eigenaars en de vrijwilliger

Plaatje van vrijwilliger HendrikHet begin: vrijwilliger Hendrik 

Hendrik is 82 jaar. Hij woont samen met zijn vrouw al zo’n 13 jaar in een heerlijk appartement. Er zijn nog 90 andere appartementen in het gebouw en er is natuurlijk een VvE. Hendrik is bijna vanaf het begin lid van het bestuur, afdeling techniek. Een vrijwilliger.
Hendrik was altijd een vrolijke en behulpzame man. Stond altijd klaar voor zijn medebewoners als ze hulp nodig hadden.

De VvE heeft ook een beheerder. Die beheerder was reuzeblij met Hendrik. Hendrik regelde namelijk veel van de technische klachten af. Hendrik beoordeelde deze eerst en gaf dan gerichte opdrachten door aan de beheerder.
Er werd veelvuldig en vaak een beroep gedaan op Hendrik.

Hendrik is nu wat vaker een beetje kribbig en reageert wat minder vrolijk tegenwoordig. Zijn woonplezier is niet meer wat het geweest is.
Natuurlijk, de ouderdom speelt daar ook steeds meer een rol bij. Het lichaam wil niet meer zoals vroeger en hij kan niet meer zoveel werk verzetten.

Maar dat is het niet. Hendrik is teleurgesteld. Hendrik is te goed geweest al die tijd. Voor zijn medebewoners en voor de beheerder.
Die zijn de inspanningen van Hendrik de vrijwilliger als normaal gaan zien.
Ja, het is zelfs zo erg dat medebewoners op Hendrik schelden als hij ze een keer niet wil of kan helpen.
Dat het probleem niet voor de VvE is maar een privékwestie voor die eigenaar betreft boeit niet. Hendrik is daar immers voor?!

De beheerder baalt ook van Hendrik. Nu wordt hij weer meer gebeld door de leden als er wat is en moet hij iets regelen. Hij heeft het druk zat.

De eens zo goed lopende VvE op technisch gebied loopt ineens een stuk minder en mensen zijn gedemotiveerd en gedesillusioneerd.

             

Herkenbaar

In bovenstaand voorbeeld is slechts de naam fictief. Het voorbeeld gaat op voor bijna iedere vrijwilliger binnen een VvE.
Mensen die hun tijd en energie gestoken hebben in het behartigen van een gezamenlijk belang. Waarbij ze niet te maken wilden hebben met het strakke keurslijf, de bureaucratie en de verantwoordelijkheid van betaald werk.
Of dat medeleden alles op hun bordje schuiven.                                                        

Vrijwilligers haken dan ook af wanneer het werk als vrijwilliger te veel van hen eist. Dit is vast herkenbaar.

Het belang van de vrijwilliger

De vrijwilliger binnen een VvE is een geschenk, allang niet meer een vanzelfsprekend iets in deze drukke tijden.
De vrijwilliger is belangrijk voor een VvE. Een vrijwilliger geeft betrokkenheid, kennis en tijd.
Hierdoor worden de zaken die binnen een VvE aan de orde komen vaak net iets gemakkelijker opgepakt of afgehandeld.
Een VvE zonder vrijwilligers vanuit de leden functioneert over het algemeen stroever dan een VvE met vrijwilligers.

Zijn er nog genoeg vrijwilligers?

Mensen gaan tegenwoordig veel bewuster om met hun vrije tijd. Er zijn zoveel andere dingen die ze kunnen doen. Waaruit ze kunnen kiezen.
Dat maakt het lastiger om vrijwilligers te krijgen.
Je moet al die potentiële vrijwilligers dus iets bieden. Een reden om ja te zeggen.

Het werven van de vrijwilliger

plaatje van het jagen op vrijwilligers met een schepnet

Wat is belangrijk bij het werven van vrijwilligers?

Als eerste is het belangrijk dat je bepaald waarom je vrijwilligers gaat werven. Heeft de VvE een tekort aan ‘handjes’?
Wil men het bestuur uitbreiden of verfrissen, of worden er nieuwe mensen gezocht omdat bepaalde kennis of vaardigheden ontbreken?
Wat moet iemand echt kunnen voor een bepaalde taak of activiteit?
Dat moet eerst duidelijk worden en dan kan je gaan werven.

Aandachtspunten bij het werven

 • Maak het een vrijwilliger zo aantrekkelijk mogelijk om voor de VvE te werken.
  Zorg er bijvoorbeeld voor dat ze iets van het werk kunnen leren, dat ze zichzelf kunnen verrijken.
 • Wees heel duidelijk over de redenen waarom en waarvoor nieuwe vrijwilligers gezocht worden en geef aan wat het ze kan opleveren.
  Dat opleveren hoeft natuurlijk geen financieel karakter te hebben.
 • Wees flexibel: wees bereid je vaste routine om te gooien als daardoor leden wel vrijwilliger kunnen worden. Ga eens op een andere dag vergaderen als daardoor meer mensen kunnen participeren.
 • Geef de nieuwkomers niet alleen de rotklusjes.
 • Breng nieuwkomers goed op de hoogte van wat er speelt, afspraken die gelden etc.
 • Sta open voor de inzichten van nieuwkomers.
 • Geef nieuwe vrijwilligers een warm welkom en gooi ze niet in het diepe.

De VvE beheerder en de vrijwilliger

Wat heeft een VvE- beheerder nu met dit alles te maken zult u zich wellicht afvragen. Dit is immers een zaak van de VvE zelf?

Ik ben gebaat bij een goed lopende VvE en bij een goed contact met de leden van het bestuur, kascommissie, technische commissie etc.
Maar net als iedere VvE beheerder ben ik gebaat bij continuïteit. Dat vrijwilligers waar je het goed mee kan vinden ook doorgaan.
Ik kan en zal daar ook zelf in moeten investeren. Het maakt mijn werk een stuk gezelliger en makkelijker en bovenal: Ik blijf in contact met de klant.

De rol van de beheerder

Ik denk dat je als beheerder of bestuurder daarom juist heel veel op dit vlak kan betekenen voor de VvE.

Door bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning van het bestuur in het wervingsproces
 • Advies geven inzake het zoeken naar de juiste personen op de diverse taakvelden.
 • Nieuwe vrijwilligers informeren over de ins- en outs van het aan hen toebedeelde taakveld.
 • Taken van de vrijwilligers (tijdelijk) overnemen daar waar knelpunten kunnen ontstaan doordat een persoon naast vrijwilliger ook gewoon lid is.
 • Delen van alle mogelijke informatie met de vrijwilligers
 • Goed te letten of de vrijwilligers hun taak nog met plezier uitvoeren.

Uiteraard zijn er nog meer dingen die je kan doen als beheerder op dit vlak. Ik hou me dan ook graag aanbevolen voor suggesties.

Maar het belangrijkste is: koester de vrijwilliger binnen de VvE!

Vrijwilligers binnen de VvE? Ik zie ze als deel van mijn organisatie!