Het MJOP (MeerjarenOnderhoudsPlan)

Meerjarenonderhoudsplan

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een lange termijnplan (meestal tien jaar) voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties. Met een MJOP brengt u duidelijk in kaart binnen welke termijn groot onderhoud wordt verwacht aan bepaalde bouwdelen en wat de bijbehorende kosten zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaren en is bedoeld om de Vereniging van Eigenaren planmatig voldoende te laten reserveren.

Verplichte reservering voor VvE voor groot onderhoud

Sinds 2006 zijn Verenigingen van Eigenaren verplicht een onderhoudsreserve op te bouwen en daarvoor jaarlijks te reserveren. Iedere VvE moet dus sparen voor toekomstig onderhoud aan hun pand.

Sinds 1 januari 2018 is door de wetgever ook aangegeven hoe hoog die jaarlijkse reservering dient te zijn.

De VvE heeft daarbij 2 mogelijkheden om te bepalen hoe hoog die reservering moet zijn:

  1. 0,5 % van de (getaxeerde) herbouwwaarde van het pand
  2. Op basis van een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) van niet meer dan 5 jaar oud.

De beste manier om de hoogte van de verplichte reservering vast te stellen is een MJOP. De vereniging van eigenaren weet dan in de eerste plaats welke kosten er de komende 10 of meer jaren gaat komen. Ten tweede zijn de jaarlijkse reservering ofwel de servicekosten die voort komen uit een MJOP namelijk in veel gevallen lager dan het reserveren van 0,5 % van de herbouwwaarde.

MJOP

Wat staat er in een MJOP

In een MJOP worden de volgende onderdelen beschreven:

  1. Bouwdelen: in het MJOP worden de bouwdelen van het complex van de Vereniging van Eigenaars gespecificeerd weergegeven. Bijvoorbeeld het dak, de gevels, de kozijnen, de deuren, de installaties etc.
  2. De staat van het onderhoud: aan de hand van een nulmeting wordt voor elk bouwdeel bepaald of er nu noodzakelijk onderhoud is wat hersteld of vervangen moet worden.
  3. Verwacht onderhoud: wat is er nodig om het pand gedurende de looptijd van het MJOP in goede conditie te houden? Dat wordt beschreven bij verwacht onderhoud.
  4. Tijd/ Cyclus: wanneer moet er onderhoud aan of vervanging van een bouwdeel plaatsvinden.
  5. Kosten: uiteindelijk wordt ook aangegeven wat de kosten gaan zijn voor herstel of vervanging tijdens het groot onderhoud.

Tip: Zorg ervoor dat alle bouwdelen van het gebouw benoemd worden. Zo houd u ook zicht op die bouwdelen die geen onderhoud of vervanging vergen binnen de looptijd van uw MJOP.

Update MJOP

Het MJOP wordt minstens 1 x per 5 jaar herzien door middel van een inspectie, een conditiemeting en een indexering. Niet alleen bouwprijzen veranderen, ook kan de onderhoudsstaat ingrijpend wijzigen of belastingpercentages. Het belang van een actueel MJOP is groot. Het gebouw houdt een optimale conditie als werkzaamheden op het juiste moment worden uitgevoerd.

De kosten van een update van het MJOP zijn uiteraard lager dan de kosten van een nieuw MJOP.

Samenvatting voordelen MJOP

De VvE heeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw, de onderhoudskosten op de korte én de lange termijn en het gebouw houd zijn waarde. Daarnaast voldoet de VvE aan de wettelijke verplichting door op maat te reserveren en kan daardoor de servicekosten (maandelijkse bijdragen) van de leden stabiel houden.

Het MJOP en verduurzaming

Steeds meer VvE’s zijn toch bezig met het thema verduurzaming van het complex. De mogelijkheid bestaat dan om een energieprestatieadvies op te laten stellen door een specialistisch bedrijf. De daaruit voorkomende adviezen kan een VvE ook laten opnemen in hun MJOP. Om zo op termijn bouwdelen die vervangen moeten worden te verduurzamen. De VVE krijgt dan een duurzaam of groen meerjarenonderhoudsplan.

Daar zijn subsidies voor. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u daar meer over lezen.

Het MJOP en uw VvE Beheerder

Een MJOP is dus belangrijk voor het in standhouden van het vastgoed van de VvE. Het is ook een belangrijk middel in de samenwerking met uw VvE beheerder. De jaarlijkse reservering is een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse begroting. Inzicht in wat er gaat komen helpt bij het nemen van besluiten over onderhoud. Er is op dat vlak rust binnen de VvE: voor de leden maar ook voor de beheerder. Een professionele vve beheerder zal de VvE daarin ook adviseren.

Nog geen professionele beheerder of ontevreden over uw beheerder?

ALPHAZ VvE Beheer is een professionele beheerder. Wij leveren vve diensten: Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Wassenaar, Leiden zijn o.a. de plaatsen waar wij werkzaam zijn. Naar tevredenheid van onze klanten doen wij dat op een proactieve en persoonlijke wijze. Wij hebben zorg voor uw vastgoed.

Geïnteresseerd? Kijk eens op onze site of neem contact met ons op.

VvE Beheer, Van A tot Z geregeld.