Nieuw Modelreglement 2017 bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld!

Gisteren, 19 december 2017,  is het Modelreglement bij splitsing 2017 in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers (Bron. VvERecht.nl)

Waarom een nieuw modelreglement?

Het modelreglement 2017  bevat een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van modelreglement 2006.

Modelreglement 2017 is daarbij ook afgestemd op de Wet Verbetering Functioneren VvE’s, die op 1 januari 2018 in werking treedt.

Zo staan o.a. de voorschriften voor het aangaan van een geldlening door de VvE er nader in beschreven.
Ook zijn de wettelijke eisen aan het MJOP er in verwerkt.

Hoe zit het met bestaande splitsingen?

De komst van het modelreglement 2017 heeft geen invloed op bestaande splitsingen waar eerdere modelreglementen van toepassing zijn.

Het nieuwe modelreglement 2017 kan uiteraard bij nieuwe splitsingen van toepassing worden verklaard. Ook bij een wijziging van de splitsingsakte is een overstap naar modelreglement 2017 mogelijk.

De komende tijd zullen wij van ALPHAZ ons verdiepen in de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande modelreglementen.
En u op de hoogte stellen van eventuele bijzondere wijzigingen.

Rest ons u goede kerstdagen en een goede jaarwisseling te wensen!

ALPHAZ
Van A tot Z geregeld