Verplicht per 1 juli 2022: Rookmelders in ieder appartement

Vanaf 1 juli 2022 is er voor appartementseigenaren de verplichting rookmelders te plaatsen in hun woongedeelte, hun appartement.

Die verplichting was er al voor gebouwen uit 2003 en jonger.

Rookmelders zijn een grote verbetering voor de brandveiligheid. Een tijdige waarschuwing kan rookvergiftiging voorkomen. Zodat u en uw medebewoners meer kans hebben om weg te komen

Wat houd dat dan in volgens het bouwbesluit?

Rookmelders (EN 14604) in een woonfunctie (geen kamergewijze verhuur)

Een bestaande woning (niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie) moet op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woning een rookmelder hebben die voldoet aan EN 14604.

Bij een woning (niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie) moet in elke ruimte die wordt gepasseerd vanaf de uitgang van een verblijfsruimte tot de uitgang van de woning, een rookmelder die voldoet aan EN 14604 aanwezig zijn.

Een dergelijke rookmelder hoeft niet te zijn aangesloten op de elektriciteitsvoorziening. Er kan worden volstaan met rookmelders op batterijen.

U kunt e.e.a. nalezen op de site van VvE Belang.

Uiteraard kunt u ook kiezen voor een warmtemelder indien uw vluchtweg naar buiten toe dichtbij de keuken is gelegen. Dan gaat niet elke keer tijdens het koken het alarm af.

Op internet en bij alle goede bouwzaken kunt u een rook- of warmtemelder kopen die voldoet aan de voorschriften.