Verduurzaming

Verduurzaming van een VvE is Topsport

Verduurzaming van een VvE- complex is Topsport

Er is al heel wat over gezegd en geschreven. De verduurzaming van woningen. Ook wel genoemd de Energietransitie. Want daar gaat het om in feite: besparing van het energieverbruik en het omschakelen naar het gebruik van milieuvriendelijke vormen van energie.

Het is één van de grote opgaven van Nederland: de verduurzaming van de woningvoorraad.
De Nederlandse overheid wil voor eind 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Dat moeten 200.000 huizen per jaar worden om in 2050 de hele Nederlandse woningvoorraad te hebben verduurzaamd. Dit om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen.

Dat wordt dus ook onderwerp van gesprek binnen Verenigingen van Eigenaren.

Isoleren

Isoleren is daarbij het toverwoord. Er dient binnen met zo weinig mogelijk energieverbruik een behaaglijk leefklimaat binnen gecreëerd worden. Er moet voorkomen worden dat de energie die daarvoor gebruikt wordt weglekt naar buiten. Dus isoleren: alle kieren en gaten van het gebouw zo veel mogelijk dicht, en alle zogeheten koudebruggen inpakken.
Maar daar kan het niet bij blijven. Door het volledig isoleren van de woning verdwijnt de natuurlijke ventilatie van het gebouw. Dat is oorspronkelijk  gebouwd: om natuurlijk te kunnen ventileren en te zorgen voor een gezond binnenklimaat.
Het ventilatiesysteem moet dus ook aangepakt worden. De manier van verwarmen ook.

Een combinatie van maatregelen is nodig willen maatregelen effectief zijn om daadwerkelijk te verduurzamen.

Bovenstaande is natuurlijk expres wat gechargeerd en simplistisch opgeschreven.
Want was het maar zo simpel.

De VvE en Verduurzaming

Verduurzaming geldt dus voor de gehele woningvoorraad in Nederland. Dus ook voor de appartementsgebouwen die Nederland rijk is. Vaak zit aan een dergelijk gebouw een VvE gekoppeld, een Vereniging van Eigenaars.  Bestuurd of beheerd door een al dan niet professionele en geëngageerde partij. De VvE- beheerder.

En elke VvE in Nederland wordt ook op enig moment geconfronteerd met dezelfde vraag. Wat gaan wij doen aan verduurzaming?

Zodra die vraag beantwoord moet gaan worden met een ander antwoord dan “niks” begint een proces wat ik toch wel wil vergelijken met topsport.

Topsport

Waarom de vergelijking met Topsport?

Een bestuur of commissie moet zich dan vaak begeven op voor hen soms onbekende terreinen qua kennis, kunde en vaardigheden. Op het gebied van bouwfysische eigenschappen van het gebouw. Kennis inzake installaties. Kunde op het gebied van het goed laten verlopen van het proces en het inschakelen van de juiste partijen voor begeleiding. Men moet uithoudingsvermogen hebben om alles in een rechtvaardig tempo uit te zoeken. Zich niet op te laten jutten. Het bestuur moet vaardigheden hebben om met alle meningen van de leden over alles en nog wat om te gaan.  Aan de leden dient de juiste informatie gegeven te worden om besluiten te kunnen nemen. Men moet het proces neutraal laten verlopen. Topsport dus.

Want verduurzamen raakt de mensen in hun portemonnee. Ondanks alle (nu nog) beschikbare subsidies en mogelijkheden van leningen op VvE-niveau. Verduurzamen (of sparen daarvoor) kost gewoon elke maand extra geld. En dat zorgt voor emotie. Emotie zorgt voor onrust binnen een VvE.

Het proces van verduurzamen en de rol van de VvE beheerder

Een dergelijk proces van verduurzamen moet daarom goed aangevlogen worden. Leden moeten meegenomen worden in dat proces. Vanaf het begin tot het eind. De leden zullen veel informatie over het proces moeten krijgen. Daardoor worden ze bewust van de noodzakelijkheid van verduurzamen. Ook al doet het financieel pijn. Uiteindelijk kan men ook concluderen of besluiten dat men nog niets wil weten van verduurzamende maatregelen.

De VvE beheerder heeft daar een belangrijke rol in, al merk ik dat sommige collega’s daar heel anders over denken. Diverse redenen kunnen daar voor zijn. Er is geen tijd of de tijd daarvoor kan niet worden vrijgemaakt. De kennis bij de VvE Beheerder zelf ontbreekt. Men ziet op tegen het gedoe binnen de VvE wat kan ontstaan. De VvE Beheerder is van mening dat de VvE en het bestuur het zelf maar moet uitzoeken.

Er zijn dus voldoende redenen te bedenken om als VvE beheerder een dergelijk proces binnen een VvE te vermijden, toch?

De rol van de VvE beheerder volgens ALPHAZ

Maar is het nu niet juist dit soort activiteiten waarvoor we VvE beheerder zijn? Het begeleiden en ondersteunen van de VvE in alle kwesties die het gemeenschappelijk belang van alle gezamenlijke eigenaars aangaan? Het meedenken met de VvE, het (samen) vergaren van extra kennis op diverse vlakken welke betrekking hebben op de gehele VvE? Bij ALPHAZ denken wij van wel.

Confucius zei ooit: Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.

Maar daarbij mag je als VvE beheerder ook er van bewust zijn dat je, ondanks de kennis, op andere vlakken moet luisteren. Luisteren naar wat de leden van de VvE willen, met al hun twijfel en eigen onderliggende motivaties.

Bijvoorbeeld over een bijzonder onderwerp als verduurzaming. Dat maakt het Topsport. Want die vaardigheden moet je ook trainen.

Dat maakt het vak VvE beheerder nu zo leuk en in mijn ogen ook echt een vak.