Gemeenschappelijke zaken binnen de VvE: Hoe zit het met de kerstboom en de jaarlijkse BBQ?

Kerst

Het is zo gezellig altijd zo’n kerstboom en kerstversieringen in de gemeenschappelijke hal.

Het geeft voor velen binnen een VvE een saamhorigheidsgevoel.
Licht in de donkere dagen.

Niet alleen in appartementen zelf maar ook op de gemeenschappelijke gang en in de  entree. Je ziet dan ook regelmatig dat een VvE- bestuur of commissie  c.q. het bestuur zich rond de kerstdagen bezig houdt met zaken als en kerstboom of andersoortige decoratie.

Begrijpelijk en natuurlijk een zeer positieve gedachte.

De nieuwjaarsborrel en de zomer-barbecue.

Ook een vaker voorkomend evenement binnen VvE’s: de gemeenschappelijke nieuwjaarsborrel en de gemeenschappelijke zomer-barbecue.

Ook weer met hetzelfde uitgangspunt: saamhorigheid in de leefgemeenschap die een VvE toch is. En ieder lid is van harte welkom.

Gemeenschappelijke zaken dus gemeenschappelijke kosten

Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden te noemen van door VvE’s georganiseerde “gemeenschappelijke” evenementen.

Regelmatig zie je dan ook dat de kosten van deze door de VvE georganiseerde evenementen betaald worden uit de VvE- pot. Het is immers iets voor iedereen, een gemeenschappelijke zaak?

En is het nu juist niet zo dat de VvE de gemeenschappelijke belangen van de appartementsrechteigenaren dient te behartigen?

De praktijk versus de wettelijke regels

Helaas is er verschil tussen de praktijk en de regels die voor dit soort zaken gelden.
De gemeenschappelijke belangen strekken zich conform de regels slechts uit tot het beheer van het gemeenschappelijk eigendom.

Daarom staat in elke akte wat verstaan moet worden onder dat gemeenschappelijk eigendom.
Of er wordt in die akte verwezen naar andere stukken waar dat staat beschreven.
Daar staat dan ook bij welke kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaren dienen te komen.

Evenementen als hierboven beschreven staan daar nooit bij vernoemd.

Nietig

Een bestuur, commissie of vergadering van eigenaars kan dus nooit besluiten om dit soort evenementen wel uit de gezamenlijke pot te betalen.

Zo’n besluit is van zichzelf al nietig. Een nietig besluit wordt geacht nooit bestaan te hebben.

Een eigenaar die het met een dergelijk besluit dus niet eens is kan aangeven bij het bestuur dat hij niet wenst dat dit besluit uitgevoerd wordt.
Als het bestuur of VvE daar niets mee doet, leidt dit vaak tot de gang naar een rechter.
Dat kun je beter voorkomen.

Vaststelling in Huishoudelijk Reglement

Soms zie je nog wel eens dat een VvE dit soort zaken dan vast gaat leggen in een huishoudelijk reglement.
Vastleggen dat dit soort evenementen en decoraties wel betaalt zullen worden van de VvE -rekening.
Of een VvE laat het een jaarlijks terugkerend vergaderbesluit zijn.

Beiden is echter niet toegestaan, maar dat is een verhaal apart.

Dus geen kerstboom in de hal of gezellige evenementen?

Dat bepaalde zaken dus zoals hierboven beschreven niet betaald mogen worden met de gemeenschappelijke VvE- rekening is duidelijk.

Toch hoeft dat geen beletsel te zijn voor een VvE een kerstboom of andere decoratie te plaatsen. Of om een evenement voor allen te organiseren.

Het is alleen even een andere werkwijze. Eerst even vragen aan de vergadering van eigenaars of men het goed vindt dat er iets geplaatst wordt. Of dat het parkeerterrein of gezamenlijke tuin gebruikt wordt voor een bbq.

Daarna met alle ledenbewoners die mee willen doen een gezamenlijke pot maken van waaruit e.e.a. bekostigd kan worden. Dus buiten de VvE- rekening om.

Concluderend

Hoe goed de bedoelingen van een VvE of VvE-bestuur ook zijn:

Saamhorigheid laat zich niet dwingen en het organiseren van pogingen daartoe dienen conform de regels plaats te vinden.

Uw beheerder is er ook in die gevallen voor u.
Om u te adviseren over wat wel en niet mag.

Als het een goede beheerder is tenminste…

Prettige kerstdagen gewenst!


Van A tot Z geregeld.