Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring ALPHAZ B.V

ALPHAZ B.V. is verplicht zorg te dragen voor het zoveel mogelijk beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Ook dienen wij u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud:

  1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan ALPHAZ B.V. verstrekken?
  2. Aan wie kan ALPHAZ B.V. gegevens verstrekken?
  3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
  4. Hoe worden de gegevens beschermd?
  5. Welke rechten heeft u?
  6. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan ALPHAZ B.V. verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:

  • Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag, technische klacht of verzoek tot reparatie.
  • Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen. Tevens kunnen wij gericht derden aansturen ten einde de door u gemelde technische klacht of storing door te geven. In onze opdracht van de VvE waar u automatisch lid van bent is 1 van de genoemde taken het bijhouden van het register van eigenaars en gebruikers. Tevens dient het bestuur de eigenaars bij calamiteiten de betreffende eigenaars onverwijld op de hoogte te kunnen stellen van de betreffende calamiteit. Naam en adres is dan vaak onvoldoende en het is aan de eigenaar om aanvullende gegevens te verschaffen.

2. Aan wie kan ALPHAZ B.V. gegevens verstrekken?

Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld. Verder zal ALPHAZ B.V. uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. ALPHAZ B.V. verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?

Ja. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparatuur (computer, laptop, smartphone, tablet) ontvangt en kan opslaan als u onze website bezoekt. Zo kunnen wij door de cookies zien hoeveel mensen onze website gebruiken en hoe we de website kunnen verbeteren.

4. Hoe worden de gegevens beschermd?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. ALPHAZ B.V. gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

5. Welke rechten heeft u?

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

6. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van ALPHAZ B.V. kunt u contact opnemen met:

ALPHAZ B.V.
Postbus 5013
2701GA Zoetermeer

KVK 69347611
BTW NL857841038B01

Telefoon 079-870 29 28

Tenslotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.