Service

Financieel beheer

MJOP

Een financieel gezonde VvE biedt zekerheid voor nu en de toekomst. Daarom is deskundig financieel beheer zo belangrijk. ALPHAZ neemt dat voor zijn rekening. Graag en goed.

Voldoende middelen voor de rekeningen van vandaag en de uitgaven van morgen. Dat kenmerkt een financieel gezonde VvE. Dat gaat niet vanzelf. ALPHAZ heeft de kennis en ervaring én de middelen om financieel beheer professioneel en adequaat uit te voeren.

Onze belofte: we behandelen uw financiële zaken, alsof het om ons eigen geld gaat.

Als u financieel beheer uitbesteedt aan de professionals van ALPHAZ behoudt u zelf de controle. We houden ons gemaakte afspraken en werken volledig transparant. U ziet precies wat we doen. Via uw ledenportal heeft u altijd inzicht in alle relevante stukken, rekeningen en details.

Van debiteurenbeheer tot jaarstukken

De specialisten van ALPHAZ verzorgen verschillende diensten op het gebied van financieel beheer en financiële planning.

  • Betrouwbare debiteuren- en crediteurenbewaking

We incasseren de voorschotbijdragen voor de VvE, nemen actie bij betalingsachterstand, beheren en administreren bankrekeningen en financiële reserves, verwerken en betalen facturen.

  • Doordachte begroting

ALPHAZ stelt jaarlijks een conceptbegroting op voor uw VvE. Daarin nemen we alle kosten en opbrengsten voor het komende boekjaar op. Uiteraard houden we rekening met alle afspraken en plannen die er binnen de VvE zijn vastgesteld.

  • Complete jaarstukken

De jaarstukken, dat zijn winst- en verliesrekening en de balans. ALPHAZ stelt ze op, zorgt dat elke belanghebbende op de hoogte is en zorgt voor een goede afhandeling, zoals de verrekening van het saldo met de leden van de VvE.

  • Verzekeringen en verrekeningen

Verzekeren is maatwerk. ALPHAZ zorgt voor dat u voldoende verzekerd bent en blijft tegen brand en/of andere schade, zoals vastgelegd in het Reglement van Splitsing.

We kunnen voor uw VvE ook de verrekening van, bijvoorbeeld, verwarmingskosten verzorgen. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van financieel beheer voor uw VvE? Neem gerust contact met ons op. Bel 079-870 29 28 of mail naar info@alphaz.net

ALPHAZ
Van A tot Z geregeld