Service

Notarissen

Als notaris bent u onmisbaar bij de oprichting van een Vereniging van Eigenaars. Uw professionele inbreng bepaalt mede het toekomstig woongenot van kopers van appartementsrechten. ALPHAZ ondersteunt u graag met specialistische kennis en ervaring.

Kopers van appartementsrechten hebben rechten en plichten. Dat hoeven we u niet uit te leggen. U bent immers degene die, samen met de projectontwikkelaar, zorgt dat de nodige afspraken in de Splitsingsakte worden vastgelegd. Vaak gebaseerd op een modelovereenkomst met aanvullende bepalingen.

Maar .. de ervaring leert dat het gesprek over het praktische gebruik van het gebouw na oplevering soms onvoldoende plaatsvindt. Daardoor kan het gebeuren de opgestelde akte op een aantal belangrijke punten in de praktijk niet goed uitpakt of als onrechtvaardig ervaren wordt.

Voorkom een valse start, voor u en uw cliënten
Een onvolkomen Splitsingsakte is voor een VvE feitelijk een valse start. Dat is voor alle partijen frustrerend. Vaak moet de akte achteraf worden gewijzigd, wat zonde is van uw tijd en ten koste kan gaan van uw reputatie.
Voorkomen is beter dan genezen. ALPHAZ heeft alles in huis om u en de betrokken projectontwikkelaar te adviseren.

Wij combineren onze kennis van wettelijke bepalingen en modelreglementen met onze jarenlange ervaring van de praktische kanten van VvE’s. ALPHAZ controleert concept-aktes aan de hand van bouwtekeningen en materiaalstaten en adviseert beide partijen over de vast te leggen afspraken.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op via info@alphaz.net of bel met ons: 079-870 29 28