Blog

Blog

Het MJOP (MeerjarenOnderhoudsPlan)

Meerjarenonderhoudsplan Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een lange termijnplan (meestal tien jaar) voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties. Met een MJOP brengt u duidelijk in kaart binnen welke termijn groot onderhoud wordt verwacht aan bepaalde bouwdelen en wat de bijbehorende kosten zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van … Continue reading Het MJOP (MeerjarenOnderhoudsPlan)

Is een opstalverzekering voor een appartement nodig?

De VvE Opstalverzekering en meer Als men voor het eerst in een appartement gaat wonen heeft men vaak de vraag: Is een opstalverzekering voor mijn appartement nodig? Het antwoord is dat de opstalverzekering van appartementen al geregeld wordt via de Vereniging van Eigenaren (VvE). Die hoeft u dus niet zelf af te sluiten. Maar, in veel gevallen … Continue reading Is een opstalverzekering voor een appartement nodig?

De VvE en de Scootmobiel

De VvE en de scootmobiel Binnen veel VvE’s is het al eens ter sprake gekomen: Het stallen van een scootmobiel in de algemene ruimte wel of niet toestaan. Is de VvE het vanwege de Wmo verplicht om toe te staan of niet? Voor (woning) aanpassingen en aanpassingen aan de gemeenschappelijke ruimten en zaken is dat … Continue reading De VvE en de Scootmobiel