Blog

Blog

De VvE en de Scootmobiel

De VvE en de scootmobiel Binnen veel VvE’s is het al eens ter sprake gekomen: Het stallen van een scootmobiel in de algemene ruimte wel of niet toestaan. Is de VvE het vanwege de Wmo verplicht om toe te staan of niet? Voor (woning) aanpassingen en aanpassingen aan de gemeenschappelijke ruimten en zaken is dat … Continue reading De VvE en de Scootmobiel

Wet verbetering functioneren VvE (Vereniging van eigenaars)

Op 23 mei 2017 is de Wet verbetering functioneren Vereniging van eigenaars (VvE’s) aangenomen. Deze treedt in werking per 1 januari 2018 en geldt voor iedere VvE. Doel van deze wet o.a.: VvE’s, VvE-leden en beheerders te ondersteunen bij het zorgdragen voor een adequate onderhoudsreservering. Tevens wil deze wet het mogelijk maken dat een VvE een … Continue reading Wet verbetering functioneren VvE (Vereniging van eigenaars)

Het rendement van kleur

Het rendement van kleur.
Het appartementengebouw moet weer opnieuw geschilderd worden. Volgens de cyclus in het Meerjarenonderhoudsplan. Of de vergadering van eigenaars geeft dit zelf aan.