Het rendement van kleur

Het appartementengebouw moet weer opnieuw geschilderd worden. Volgens de cyclus in het Meerjarenonderhoudsplan. Of de vergadering van eigenaars geeft dit zelf aan.

Eerst wordt weleens een zogeheten Verf- technisch advies/bestek opgevraagd bij een leverancier van verven en lakken. Je wil immers zoveel mogelijk gelijkluidende offertes ontvangen.

Daar staat tevens in hoe een schilder de ondergrond moet bewerken en hoe de geadviseerde verf dient te worden aangebracht.

Er wordt, al dan niet door de VvE-beheerder, offerte aangevraagd bij 3 of meer schildersbedrijven.

Na ontvangst van de offertes worden deze vergeleken en er wordt, als men het goed doet, door een deskundige een advies opgemaakt en voorgelegd aan de vergadering van eigenaars.

De vergadering van eigenaars maakt dan al dan niet een keuze om het schilderwerk uit te laten voeren: Ze volgen het advies van de opsteller van het advies of juist weer niet.

Bij dat laatste heb ik altijd de gedachte: Vraag het dan niet, maar dat terzijde.

Als men een keuze heeft gemaakt wordt opdracht gegeven en het gebouw wordt weer opnieuw geschilderd. In dezelfde kleur blauw als daarvoor. Of rood. Of groen. Of…….

Het valt mij altijd weer op dat er zo weinig wordt afgeweken van de al reeds aanwezige kleur op een gebouw. Of dat het wijzigen daarvan niet eens vooraf ter sprake wordt gebracht.

Is het laatste omdat je je dan als beheerder een hoop gezeur op de hals kan halen? Omdat je dan wellicht nooit overeenstemming zal krijgen over de kleur omdat er zoveel mensen evenzovele afwijkende wensen hebben? Het blijkt namelijk altijd dat over smaak best heel veel valt te twisten.

Wat de redenen ook zijn: Er niet vooraf over beginnen is naar mijn mening niet juist tegenover de klant, de Vereniging van Eigenaars.

Kleur is één van de medebepalende factoren betreffende de noodzakelijke frequentie van het onderhoud. Dus medebepalend voor de duurzaamheid van het onderhoud.

Dat is dan toch belangrijk om in ieder geval bespreekbaar te maken of te laten onderzoeken lijkt mij.

Tegenwoordig kan je bij bedrijven die een verf-technisch advies geven vaak ook een kleuradvies krijgen. Er is minimaal één bedrijf waar ze zelfs een aparte ruimte hebben om e.e.a. aan leden van VvE’s te laten zien. Fotootje van het aangezicht van een gebouw maken en ’t wordt direct visueel gemaakt hoe de diverse voorgestelde kleuren het zullen doen op hun gebouw.

Het stukje onwetendheid en onzekerheid wordt dan vaak weggenomen, en soms leidt dit dan uiteindelijk tot een compleet opgefrist gebouw met een nieuwe verlengde schildercyclus.

Wijziging van kleuren is niet altijd mogelijk of uiteindelijke gewenst, maar wat mij betreft is het altijd de moeite waard om het vooraf bespreekbaar te maken en het te laten onderzoeken. De klant verdient het en het bespreekbaar maken van kleur brengt wat mij betreft nog meer kleur in het beheer

Erik Timmer
ALPHAZ

Van A tot Z geregeld