Blog

Juridisch informatief

Besluiten van de VvE: Nietig of vernietigbaar

Besluiten van de VvE De VvE en de vergadering van eigenaars nemen veel besluiten. De besluitvorming binnen de VvE is gebonden aan regels. Die regels staan in de wet en in akte van splitsing (splitsingsakte). Zo kunnen bepaalde besluiten genomen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige leden (in persoon of per volmacht). Andere besluiten van de … Continue reading Besluiten van de VvE: Nietig of vernietigbaar

Airbnb in VvE: een recente uitspraak van 10 september 2018

Recent heeft een rechtbank weer een uitspraak gedaan over kortdurende verhuur van appartementen, zoals via AirBnB.  Ditmaal was het de rechtbank Amsterdam. Bestemming van het appartementsrecht Uit eerdere rechtspraak daarover was al bekend dat de bestemming van het appartementsrecht bepalend is. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2013 namelijk al het volgende. Bij het voor korte tijd tegen … Continue reading Airbnb in VvE: een recente uitspraak van 10 september 2018

Gemeenschappelijke zaken binnen de VvE: Hoe zit het met de kerstboom en de jaarlijkse BBQ?

Kerst Het is zo gezellig altijd zo’n kerstboom en kerstversieringen in de gemeenschappelijke hal. Het geeft voor velen binnen een VvE een saamhorigheidsgevoel. Licht in de donkere dagen. Niet alleen in appartementen zelf maar ook op de gemeenschappelijke gang en in de  entree. Je ziet dan ook regelmatig dat een VvE- bestuur of commissie  c.q. het … Continue reading Gemeenschappelijke zaken binnen de VvE: Hoe zit het met de kerstboom en de jaarlijkse BBQ?

Nieuw Modelreglement 2017 bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld!

Gisteren, 19 december 2017,  is het Modelreglement bij splitsing 2017 in appartementsrechten ingeschreven in de openbare registers (Bron. VvERecht.nl) Waarom een nieuw modelreglement? Het modelreglement 2017  bevat een aantal belangrijke aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van modelreglement 2006. Modelreglement 2017 is daarbij ook afgestemd op de Wet Verbetering Functioneren VvE’s, die op 1 januari 2018 in … Continue reading Nieuw Modelreglement 2017 bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld!