Airbnb in VvE: een recente uitspraak van 10 september 2018

Recent heeft een rechtbank weer een uitspraak gedaan over kortdurende verhuur van appartementen, zoals via AirBnB.  Ditmaal was het de rechtbank Amsterdam.

Bestemming van het appartementsrecht

Uit eerdere rechtspraak daarover was al bekend dat de bestemming van het appartementsrecht bepalend is.

Het Hof Amsterdam oordeelde in 2013 namelijk al het volgende.

Bij het voor korte tijd tegen betaling in gebruik geven van een appartement is er geen sprake van een gebruik overeenkomstig de bestemming woonruimte. Dit gebruik moet worden aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie.

De rechtbank Amsterdam bevestigt dit nu in een recente uitspraak van 10 september 2018.

Geen woonruimte

Geoordeeld wordt dat het periodiek in gebruik geven van een appartement aan toeristen niet kan worden aangemerkt als woonruimte. Dit in gebruik geven moet worden gezien als bedrijfsmatige verhuur.

Ten aanzien van periodiek kortdurend verblijf van familie en vrienden oordeelde de rechtbank het volgende: Dit kan ook niet worden aangemerkt als het gebruik van een appartement met de bestemming woonruimte.

Dit is in tegenspraak met een eerdere uitspraak van het hof Amsterdam. Het oordeel toen: het met een zekere regelmaat beschikbaar stellen van een appartement aan familie en vrienden valt wél binnen de bestemming woonruimte. Deze uitspraak is destijds door de VvE in cassatie aan de Hoge Raad voorgelegd waarbij de Advocaat-Generaal tot dezelfde conclusie kwam.

Conclusie

Op basis van de meest recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam kan je dus echter het volgende concluderen.

Het kortstondig in gebruik geven van een appartement met de bestemming woonruimte aan familie en vrienden is in strijd met die bestemming.

Kortom: het mag gewoon niet als in de akte staat dat de bestemming van het appartementsrecht woonruimte betreft.

Dit zal ongetwijfeld worden vervolgd met nieuwe uitspraken.

ALPHAZ, uw vve beheerder, zal de vinger aan de pols houden en dit op de voet volgen.

Bron:

mr. Anne Vermeulen-Jonkers.

Rijssenbeek Advocaten – Velperweg 35-1 – 6824 BE Arnhem
E info@rijssenbeek.nl – T 026 – 44 34 249 – W www.rijssenbeek.nl