Blog

Informatie

Vacature: Kom werken bij ALPHAZ!

Ben jij de persoon die ik zoek? ALPHAZ VvE Beheer verzorgt voor haar klanten, Verenigingen van Eigenaars, integraal het beheer van hun eigendom. Voor hen verrichten wij werkzaamheden op financieel, administratief, organisatorisch, technisch, bouwkundig en juridisch gebied. We zijn gevestigd in Zoetermeer. Wat een Vereniging van Eigenaars (VvE) is? Een vereniging van eigenaars is een … Continue reading Vacature: Kom werken bij ALPHAZ!

Verplicht per 1 juli 2022: Rookmelders in ieder appartement

Vanaf 1 juli 2022 is er voor appartementseigenaren de verplichting rookmelders te plaatsen in hun woongedeelte, hun appartement. Die verplichting was er al voor gebouwen uit 2003 en jonger. Rookmelders zijn een grote verbetering voor de brandveiligheid. Een tijdige waarschuwing kan rookvergiftiging voorkomen. Zodat u en uw medebewoners meer kans hebben om weg te komen … Continue reading Verplicht per 1 juli 2022: Rookmelders in ieder appartement

Besluiten van de VvE: Nietig of vernietigbaar

Besluiten van de VvE De VvE en de vergadering van eigenaars nemen veel besluiten. De besluitvorming binnen de VvE is gebonden aan regels. Die regels staan in de wet en in akte van splitsing (splitsingsakte). Zo kunnen bepaalde besluiten genomen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige leden (in persoon of per volmacht). Andere besluiten van de … Continue reading Besluiten van de VvE: Nietig of vernietigbaar

Het MJOP (MeerjarenOnderhoudsPlan)

Meerjarenonderhoudsplan Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een lange termijnplan (meestal tien jaar) voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties. Met een MJOP brengt u duidelijk in kaart binnen welke termijn groot onderhoud wordt verwacht aan bepaalde bouwdelen en wat de bijbehorende kosten zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van … Continue reading Het MJOP (MeerjarenOnderhoudsPlan)

Airbnb in VvE: een recente uitspraak van 10 september 2018

Recent heeft een rechtbank weer een uitspraak gedaan over kortdurende verhuur van appartementen, zoals via AirBnB.  Ditmaal was het de rechtbank Amsterdam. Bestemming van het appartementsrecht Uit eerdere rechtspraak daarover was al bekend dat de bestemming van het appartementsrecht bepalend is. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2013 namelijk al het volgende. Bij het voor korte tijd tegen … Continue reading Airbnb in VvE: een recente uitspraak van 10 september 2018